Chào mừng bạn đến với Website trường TH Thạnh Bình B">
 01/06/22  Đánh giá CNN  73
Mẫu minh chứng đánh gía chuẩn giáo viên là các ví dụ về minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT hay gọi chung là nghồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.Ví dụ minh chứng đánh giá giáo viên tiểu học, THCS, THPTMinh chứng ví ...