Chào mừng bạn đến với Website trường TH Thạnh Bình B">
Tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm qua Mô hình làm giá đỗ của các em học sinh trường TH Thạnh Bình B

Tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm qua Mô hình làm giá đỗ của các em học sinh trường TH Thạnh Bình B

 

Mỗi nhóm từ bốn đến sáu em học sinh, các nhóm có  tận dụng vỏ chai, ly nước để ươm giống cây, làm giá đỗ sạch phục vụ bữa ăn. 

Sau 4 ngày các nhóm sẽ tập trung thu hoạch sản phẩm và đem về nhà dùng và bán cho cô bác để gây quỹ.

 

Qua hoạt động này giúp có ý thức tốt hơn về An toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục các em biết hỗ trợ nhau, thấy được niềm vui  trong lao động, sử dụng thời gian hợp lý và hơn nữa bản thân các em thấy mình là người làm việc có ích cho xã hội.

 

        

 

        


Danh mục:

Bài viết liên quan