Chào mừng bạn đến với Website trường TH Thạnh Bình B">
Trường MG Thạnh Bình tổ chức điểm hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 – 2023

Trường MG Thạnh Bình tổ chức điểm hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 – 2023

Căn cứ Công văn số 214/HD-PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng GD-ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023. Ngày 14/9/2022 Phòng GD-ĐT chỉ đạo trường MG Thạnh Bình tổ chức điểm hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023.

Tham dự hội nghị gồm có:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT;

- Chuyên viên phụ trách GDMN Phòng GD-ĐT;

- Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn thị xã;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MG Thạnh Bình.

Đơn vị trường đã triển khai các văn bản, báo cáo và thực hiện các nội dung theo chương trình hội nghị. Trong hội nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất cao các chỉ tiêu đề ra để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện nhiệm vụ năm học.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Thị uỷ viên, Trưởng Phòng GD-ĐT đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những những hạn chế, tồn tại của giáo dục mầm non nói chung và trường MG Thạnh Bình nói riêng đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm học 2022-2023.

 

 

 Sau hội nghị, Phòng GD-ĐT đã đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các trường Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023 trong ngày 24/9/2022.


Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Bài viết liên quan