Chào mừng bạn đến với Website trường TH Thạnh Bình B">
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA HIỆU TRƯỞNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA HIỆU TRƯỞNG

Tuần 13 ( Từ 30/11/2020 đến 5/12/2020)

 Thứ, ngày, tháng

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai, ngày 30/11/2020

- Dự SHDC

- 9 giờ 30 họp phụ huynh có con đi thi Viết chữ đẹp

- Làm việc cơ quan

 - Họp xét thi đua

Thứ ba, ngày 01/12/2020

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ tư, ngày 02/12/2020

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ năm, ngày 03/12/2020

-  Hội Nghị Hiệu trưởng

-  Hội Nghị Hiệu trưởng

Thứ sáu, ngày 04/12/2020

-  Làm việc cơ quan

-  Hopk Hội đồng sư phạm

Thứ bảy, ngày 05/12/2020

- Đưa HS dự thi Viết chữ đẹp

 

                                                                                                                  


Danh mục:

Bài viết liên quan